Sunday, 24 March 2013


I do love You....I love You any way
I love You that way

I love what You do
I love who are You

I love You this way
I do love You by the way